UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Teré zie Pospíšilová, Deník

Název: Teré zie Pospíšilová, Deník

Autor: Pospíšilová, Teré zie

Období: 1904-1933

Množ ství: 6 slož ek

Číslo kolekce: MS 0091

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Terezie Pospisilova, Deník (MS 0091). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Teré zie Pospíšilovápřijela do Wilberu v Nebrasce v roce 1904. Žila tam se svý m manž elem a dĕtmi.

Obsah:

Kolekce pozestáváz osobního deníku Terezie Pospíšilové , začínáv roce 1904 s jejím příchodem do Wilberu v Nebrasce. Vĕtšina poznámek se tý kádenních aktivit jejich rodiny. Obsahuje informace o počasí, vý dajích, různý ch aktivitách a událostech, novinek od příbuzný ch z Čech. Pospíšilovátaky píše o zemĕtřesení v San Franciscu v 1906 a o první svĕtové válce. Deník končí v roce 1933. Deník je psaný v češtinĕ, anglický překlad je k dispozici od 1904 do 1913.

Té mata:

Teré zie Pospíšilová-- Deník

Češi -- Wilber, NE

Seznam slož ek: Krabice 1. Složka 1. Deník

Deník od 1906 do 1924. Jedna vĕta kaž dý den, převáž nĕ o počasí, nákladech a vý dajích, kdo přišel na návĕtĕvu, kdo se narodil a zemřel a pod.V češtinĕ.

Krabice 1. Složka 2. Překlad deníku

Překlad deníku do angličtiny, od srpna 1904 do ledna 1909.

Krabice 1. Složka 3. Překlad deníku

Překlad deníku do angličtiny, od ledna 1909 do ú nora 1911.

Krabice 1. Složka 4. Překlad deníku

Překlad deníku do angličtiny, od ú nora 1911 do srpna 1913.

Krabice 1. Složka 5. Deník. V češtinĕ.

Deník od 19. srpna 1904 do 31. prosince 1905.

Krabice 1. Složka 6. Deník. V češtinĕ.

Denní zápisky Terezie Pospisilove - deník od ledna 1925 do listopadu 1933.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team