UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Sympózium o historii český ch imigrantů v USA, projevy a spisy

Název: Sympózium o historii český ch imigrantů v USA, projevy a spisy

Autor: Sympózium o historii český ch imigrantů v USA

Období: 1992

Množ ství: 1 Složka

Číslo sbírky: MS 0258

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Czech Immigrant Symposium, Speeches and Papers (MS 0258). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Sympózium o historii český ch imigrantů v USA se konalo v září 1992 na University of Nebraska–Lincolnu. Zú častnili se odborníci z Československa a z USA.

Obsah:

Kolekce se skládáz nĕkolika projevů a přednášek.

Té mata:

Josef Svoboda -- Czech Heritage Collection

Židé -- emigrace

Sokol -- Československo

Seznam složek: Series : Projevy a spisySložka 1. Item 1. List of participants Item 2. Projev profesora Gregory C. Ference z Katedry dĕjin ze Salisbury State University v Marylandu. V angličtinĕ. Item 3. Projev Dr. Zdeňka Solle v angličtinĕ. Item 4. Poznámky v češtinĕ od Dr. Zdeňka Solle o český ch emigrantech hledajících politický azyl v USA. Item 5. Projev Clintona Machann z Texas A&M University s názvem "Důkaz asimilace v díle Pavla Albieriho Nevĕsta za padesát dolarů". Item 6. Projev Claire E. Nolte z Katedry dĕjin z Bucknell University s názvem Naši bratři za oceánem: český Sokol v Americe do 1914. Item 7. Projev Nancy W. Wingfield z University of Nevada s názvem Emigrace československý ch Židů do USA, 1938-1945 Item 8. Projev Josepha G. Svobody z University of Nebraska– Lincoln s názvem Dokumentace dĕjin český ch imigrantů v Kolekci české ho dĕdictví v Archívech na Universitĕ v Nebrasce.
Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team