UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Josef Krhounek, Spisy

Název: Josef Krhounek, Spisy

Autor: Krhounek, Josef, 1881-?

Období: 1887-1901

Množ ství: 1 Složka

Číslo kolekce: MS 0259

Jazyk: český , anglický , nĕmecký

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Josef Krhounek, Spisy (MS 0259). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Josef Krhounek se narodil 14. dubna 1881 v Dolním Stupnĕ.

Obsah:

Kolekce pozestáváz několika dokumentů - převáž ně certifikátů.

Té mata:

Josef Krhounek -- Československo

Seznam slož ek: Složka 1. Osobní dokumenty

Rodný list Anny Stechové , oddací list Jakuba Vaniata a Anny Stechové , vojenský pas, pracovní kníž ka, vysvĕdčení o ukončení studia, křestní list, certifikát o bydlišti, cestovní pas. Dokumenty jsou v angličtinĕ, češtinĕ a nĕmčinĕ.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team