UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Ladislav Prudek, Spisy

Název: Ladislav Prudek, Spisy

Autor: Prudek, Ladislav, 1922-1988

Období: 1948-1980

Množ ství: 1 Složka

Číslo kolekce: MS 0269

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Ladislav Prudek, Spisy (MS 0269). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Ladislav Prudĕk se narodil 23.listopadu 1922 v Československu. Byl sportovním redaktorem v Mladé Frontĕ v Praze a pracoval jako tajemník atletické ho tý mu AC Sparta . Po událostech v roce 1948 odešel z Československa do Kanady. Byl spoluzakladatelem a editorem československé ho tý deníku Naše hlasy. Zemřel 29.září 1988 ve Vancouveru, BritskáKolumbie, Kanada.

Obsah:

Kolekce pozestáváz nĕkolika článků a brož ur o sportovních událostech.

Té mata:

Sportovní aktivity v exilu -- Kanada

Olympijské hry -- Události

Seznam slož ek: Složka 1. Brož ury, eseje, novinové články, 1948-1978

Kníž ka "Nejvý znamnĕjší Olympijské události" od Ladislava Pruďka. Obsahuje záznam nejdůlež itĕjších momentů v historii letních a zimních Olympijský ch her do roku 1976, publikované na počátku roku 1980. Noviny Nový domov ze 14. ú nora 1980. Články o Olympijský ch hrách, které napsal Ladislav Prudĕk. Různé vý střiž ky z novin o sportu. Kopie letáku publikované ho při přílež itosti desáté ho kongresu Asociace volný ch československý ch sportovců. Esej o historii československý ch sportovců v zahraničí. V češtinĕ a angličtinĕ.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team