UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Josef Tomanek, Spisy

Název: Josef Tománek, Spisy

Autor: Tománek, Josef, 1912-?

Období: 1970-1983

Množ ství: 1 Složka

Collection Number: MS 0269

Jazyk: český , anglický , ruský

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Josef Tománek, Spisy (MS 0269). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Josef Václav Toman-Tománek se narodil 19. listopadu 1912 v Kupičovĕ na Volyni. Byl příslušníkem čs. vojenský ch jednotek v SSSR. V roce 1950 odešel do emigrace v USA, odkud se natrvalo vrátil do vlasti v roce 2000.

Obsah:

Kolekce se skládáz nĕkolika kníž ek, poznámek, not v češtinĕ a angličtinĕ. Vĕtšina poznámek pojednáváo komunistický ch a sovĕtský ch vládách ve vý chodní Evropĕ. Také obsahuje slož ku s anti-komunistický mi písnĕmi, ke který m napsal Tománek slova.

Té mata:

Básnů v exilu -- Kanada

Noty -- Exil

Seznam slož ek: Složka 1. Publikace, poezie, noty

Různé publikace z vydavatelství Hlas - Voice (Kniž ní a hudební vydavatel). Tománkovy knihy - Verše z fronty, Š ípy, dále epigramy a verše z let 1952 - 1977. Noty na hraní Internacionály - protikomunistické hymny a k dalším písničkám od Josefa Tománka. Zpráva demokratické vládĕ a delegátům mírové konference v Madridu, ve Š panĕlsku. Program různý ch akcí zorganizovaný ch Krouž kem milovníků hudby a poezie. V angličtinĕ, ruštinĕ a češtinĕ.
If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 |