UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Oskar Pejša, Spisy

Název: Oskar Pejša, Spisy

Autor: Pejša, Oskar, 1896-1979

období: 1915-1945

Množ ství: 2 slož ky

Číslo kolekce: MS 0273

Jazyk: český

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Oskar Pejsa, Spisy (MS 0273). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Oskar Pejša se narodil 9. kvĕtna 1896 v Uherské m Hradišti. V roce 1915 se připojil k vojenské služ bĕ ve Vídni v Rakousku a mezi lé ty 1926 a 1928 navštĕvoval Vojenskou Universitu v Praze. Od roku 1946 do roku 1948 byl hlavním velitelem československé vojenské mise ve francouzské okupační zónĕ v Nĕmecku a v roce 1948 emigroval do Francie a pak do USA. Zemřel 24. prosince 1979.

Obsah:

Kolekce pozestáváz pamĕtí Oskara Pejši.

Té mata:

Oskar Pejša -- První svĕtováválka

Armáda -- Druhásvĕtováválka

Seznam slož ek: Složka 1. Pamĕti plukovníka gen. štábu Oskara Pejši

Sepsané pamĕti plukovníka generálního štábu Oskara Pejši.

Složka 2. Pamĕti plukovníka gen.štábu Oskara Pejši

Rozdĕleny do čtyř částí. Služ ba v Rakousko–uherské armádĕ, služ ba v československé armádĕ až do Nĕmecké okupace, aktivity v domácím odboji až do emigrace v roce 1948 a srovnání český ch plukovníků v Rakousko–uherské armádĕ s legionáři. Napsáno v češtinĕ.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team