UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Frank a Charles Sadilek, Spisy

Název: Frank a Charles Sadilek, Spisy

Autor: Sadilek, Frank a Charles

Období: 1907-1933

Množ ství: 3 slož ky

Číslo sbírky: MS 0275

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Frank and Charles Sadilek, Spisy (MS 0275). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Frank J. Sadílek se narodil 1. prosince 1851 v Čechách a emigroval do USA ve vĕku šestnácti let. Ve Wilberu, Ne. provozoval obchod s postroji až do roku 1882, kdy pracoval jako zákonodárce, pokladník a v registru listin. Pracoval až do roku 1919. Sadílek také přednášel chvalozpĕvy na pohřbech. Zemřel ve Wilberu 24.března 1933.

Obsah:

Tato kolekce pozestáváz novinový ch ůstřiž ků a fotografií Franka Sadílka. Také obsahuje projevy Charlese Sadílka.

Té mata:

Sadilek, Frank a Charles -- Archívy

Čechoslováci v Americe -- Archívy

Seznam slož ek: Složka 1. Pohlednice, deník, fotografie

Staré pohledy publikované Nadací české ho dĕdictví v Cedar Rapids. Záznamy český ch projevů z pohřbů, které přednesl Frank J. Sadílek z Wilberu v Nebrasce v období od 1907 do 1933. Deník obsahuje různé fotografie, články z novin, soustrastné dopisy adresované paní Sadílkové , fotografie Sadílka s pomníkem postavený m při přílež itosti uznání prvních Čechů v obvodu Saline.

Složka 2. Novinové články

Dva články z novin - jeden z novin Star v Lincolnu z 24. listopadu 1929 o pomníku vĕnované m Čechům, kteří se usadili v Blue Valley mezi Wilberem a Crete. Druhý článek je z 16. kvĕtna 1931 a je o Sadílkovi a jeho 1300 pohřebních projevech.

Složka 3. Pohlednice, poznámkový blok, projevy

Pohledy z Ledce, rodné ho místa Franka J. Sadílka. Sadílkova fotografie. Poznámky s projevy, které přednesl Charles Sadílek (bratr Franka Sadílka z Wilberu). První projev o Češích, v angličtinĕ. Druhý projev o "Čtvrté m červenci", v češtinĕ. Třetí řeč o vyhlídkách lidstva v budoucnosti, v češtinĕ.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team