UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Oldrich Zajicek, Spisy

Název: Oldrich Zajicek, Spisy

Autor: Zajicek, Oldrich, 1925-1975

Období: 1962-1973

Množ ství: 2 slož ky

Číslo sbírky: MS 0276

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Oldrich Zajicek, Spisy (MS 0276). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Oldrich Zajicek se na konci druhé svĕtové války ú častnil Praž ské ho povstání a z Československa uprchl v roce 1949 do USA. Zajíček se ú častnil na různý ch exilový ch aktivit, publikoval a spolupracoval s organizacemi na ochranu občanský ch práv. Zemřel v roce 1975.

Obsah:

Spisy (1962-1973) Oldricha Zajicka (1925-1975) pozestávají z korespondence, esejí a publikací organizací, ve který ch byl Zajicek aktivní. Obsahuje také Zajickovy básnĕ.

Té mata:

Češi v exilu -- Korespondence

Čeští Američani -- Politické aktivity

Seznam slož ek: Složka 1. Korespondence, návrhy, dokumenty

Tiskové zprávy o hnutí zvané m Katalog mírový ch sil. Spisy, dopisy, příklady a návrhy tý kající se mírový ch hnutí, skupin a občanský ch práv. Životopis Oldřicha Zajíčka. Převáž nĕ v angličtinĕ, nĕkteré dokumenty v češtinĕ.

Složka 2. Korespondence, eseje, 1969-1970

Esej o alternativních teoretický ch modelech dobré společnosti. Korespondence s Erichem Frommem (1969 - 1971). Nĕkolik esejí o demokracii, hrozbách pro demokraci, obrana proti totalitárnímu fašismu a pod. Všechny dokumenty jsou v angličtinĕ.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team