UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Barbara Horak, Korespondence

Název: Barbara Horak, Korespondence

Autor: Horak, Barbara, 1874-1974

Období: 1900-1975

Množ ství: 4 složky

Číslo sbírky: MS 0277

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Barbara Horak, Korespondence (MS 0277). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Životopis:

Barbara Horak se narodila v roce 1874 v Československu. V roce 1880 emigrovala do USA. Celárodina se přestĕhovala do distriktu Saunders v Nebrasce, kde ž il bratranec její matky. Poté se v kryté m voze přestĕhovali do distriktu Greeley. Barbora Horak opustila svoji rodinu, když jí bylo šestnáct a začala pracovat v St. Paul a pozdĕji v hotelu v O'Neill . Po nĕkolika dalších pracích v hotelu se Barbara začala vĕnovat šití a otevřela vlastní obchod v St. Paul, který zavřela, když se vdala za Miltha Horaka.

Životopisné informace byly převzaty z Článku v té to sbírce.

Obsah:

Kolekce pozestáváz osobní korespondence, novinový ch článků a jedné fotografie.

Té mata:

Češi -- Barbara Horak -- Korespondence

Seznam slož ek: Složka 1. Korespondence, 1900, 1910, 1945

Korespondence adresovanápanu Milthu Horákovi. Dopisy roku 1900, nĕkteré až do 1910, jeden dopis z 1945. Všechny ručnĕ psané V angličtinĕ.

Složka 2. Článek

Článek z 23. října 1974 o Barbaře Horákové při přílež itosti jejích stý ch narozenin, popisuje její záž itky z emigrace do USA. Kalendář z 1901. Š ek z Farmer State Bank ze 6. listopadu 1950 na sumu $1020. Částečnĕ vyplnĕný dotazník tý kající se projektu Zachování české ho dĕdictví organizované ho Josephem Svobodou z UNL.

Složka 3. Články, 1957, 1975

články z různý ch novin - o projektu Josepha Svobody a jeho snaze rozšířit Projekt české ho dĕdictví (1975), článek o obnovĕ české ho etnické ho hřitova, články z Denního Hlasatele v češtinĕ (1957), publikovaný dopis od Barbary Horákové vydavatelům Denního Hlasatele.

Složka 4. Fotografie

Fotografie Hildy Horákové s pradĕdečkem Horákem.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team