UNL Libraries
Archives & Special Collections | Finding Aids

Adolph Kacer, Spisy

Název: Adolph Kacer, Spisy

Autor: Kacer, Adolph, 1893-1981

Období: 1938-1976

Množ ství: 4 slož ky

Číslo sbírky: MS 0278

Jazyk: český , anglický

Omezení: ž ádné

Access, Copyright, and Historical Records Statement: For more information see our guidelines or please contact Archives & Special Collections.

Preferovanácitace: Adolph Kacer, Spisy (MS 0278). Archives & Special Collections, University of Nebraska–Lincoln Libraries.

Obsah:

Kolekce pozestáváz korespondence, novinový ch ůstřiž ků a informací o projektu "Co srdce pojí, moře nerozdvojí".

Té mata:

Češi -- emigrace -- noviny

Češi -- emigrace -- 20. století -- korespondence

Seznam slož ek: Složka 1. Články, ú mrtní list

Krátký upomínkový článek o Josefu A. Kučerovi a Emilu Foldovi. Ú mrtní list Josefa Kučery z roku 1938.

Složka 2. Vý pisky z novin

Vý pisky z novin, pravdĕpodobnĕ z Denního Hlasatele, v češtinĕ.

Složka 3. Různákorespondence. Nĕkolik prvních stránek z kníž ek s vĕnováním. Složka 4. Vĕnování z knih

První stránky z kníž ek s různý mi vĕnováními. Tyto první stránky jsou z kníž ek, které byly zaslané do USA v rámci projektu nazvané m "Co srdce pojí, moře nerozdvojí". Celý projekt se uskutečnil v letech 1946/1947 jako projev vdĕku Čechů svý m americký m protĕjškům.


Související materiály a zdroje: Navštivte stránku Sbírka české ho dědictví na Seznamu Etnický ch americký ch sbírek.If you have questions about the Archives & Special Collections, please email "archives@unl.edu."
Finding Aids | Archives & Special Collections | UNL Libraries | UNL Home
© University of Nebraska-Lincoln Libraries | Lincoln, NE 68588-4100 | 402-472-9568 | comments to: Web Team